Opłata

Zawezwanie do próby ugodowej stanowiło relatywnie niedrogi sposób umożliwiający przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 23 pkt. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do dnia 20 sierpnia 2019 r. – opłaty wyglądały w sposób następujący: opłata stała w kwocie 40 zł – dotyczyła wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10 000 złotych; opłata stała w kwocie 300 zł – dotyczyła wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.
Zmiana wysokości opłaty w zakresie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r. Obecnie opłata wynosi 1/5 opłaty, jaka byłaby właściwa za pozew (mając na uwadze dochodzoną należność).
Jak ustalamy opłatę za pozew?
W zakresie spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 20 000 zł – opłatę ustala się w przedziałach widełkowych:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy kwotę 20 000 zł, wówczas opłata wynosi 5% dochodzonej należności.

Wymogi formalne

Modyfikacji uległy również wymogi formalne w przedmiocie wniosku o wezwania do zawarcia próby ugodowej.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (art. 185 § 11 k.p.c.), we wniosku należy:

  • zwięźle oznaczyć sprawę – przedmiot nie musi być tak ściśle sprecyzowany jak w pozwie;
  • przedstawić propozycje ugodowe.
    W ramach zwięzłego oznaczenia sprawy należy zawrzeć dane określające przedmiot sporu w sposób, który umożliwi Sądowi oraz przeciwnikowi ustalenie, co będzie przedmiotem postępowania i jaki będzie jego zakres osobowy i rzeczowy.
    Reasumując, składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy pamiętać, aby dokonać opłaty w wysokości przewidzianej przez znowelizowane przepisy. Konieczne jest również spełnienie wymogów formalnych. Uchybienia w tym zakresie będą stanowiły braki wniosku, które trzeba będzie uzupełnić, po wezwaniu przez Sąd – to doprowadzi jednak do opóźnienia w wyznaczeniu terminu posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *