Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Oleśnicy świadczy usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zakres pomocy prawnej podejmowanej na rzecz osób fizycznych obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, zastępstwo przed sądami powszechnymi (w tym obronę w sprawach karnych), sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, sporządzanie poszczególnych pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych) i przedsądowych, przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów umów.

Z myślą o przedsiębiorstwach kancelaria oferuje w szczególności stałą i kompleksową obsługę prawną odpowiadającą na wszelkie zagadnienia i problemy zaistniałe w toku prowadzonej przez nie działalności.