Prawo_Rodzinne

Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

– rozwód, separacja;

– podział majątku wspólnego małżonków;

– alimenty – ustalenie, zmiana wysokości;

– uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

– zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej;

– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

– unieważnienie małżeństwa;

– ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe (kurator, opiekun);

– sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.;

– zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;

Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego proponuje pomoc prawną w postępowaniach procesowych i nieprocesowych.

Proponujemy analizę sytuacji prawnej Klienta i rekomendację optymalnego rozwiązania w zakresie spraw o podział majątku, jak również postępowań rozwodowych.

Kancelaria prowadzi kompleksowo sprawy rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące kontaktów, jak również władzy rodzicielskiej. Obsługa sprawy obejmuje przygotowanie pozwu/wniosku, dalszych pism procesowych, jak również uczestnictwo w rozprawach. Robimy wszystko, aby Klient czuł się pewnie na sali sądowej. Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, odpowiadamy na każde pytanie. Rozumiejąc specyfikę spraw rodzinnych – Kancelaria stara się wspierać Klientów zarówno merytorycznie, jak również w sferze emocjonalnej.