Stała obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jak również organizacjom pożytku publicznego.

Wiemy, że dla przedsiębiorcy ważne jest, aby jego działalność była dobrze zorganizowana – również w zakresie prawnym.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponujemy:

  1. Kompleksową pomoc prawną (obsługa prawna) – obejmującą wszelkie kwestie prawne, w tym m.in. sprawy pracownicze, windykacyjne, prawo kontraktowe;
  2. Doraźną pomoc prawną – polegającą w szczególności na:

 – przygotowaniu projektów umów z kontrahentami;

 – analizie umów;

 – reprezentowaniu klientów w negocjacjach z partnerami biznesowymi lub w ewentualnych sporach sądowych/przed organami arbitrażowymi;

 – przygotowaniu pism, pozwów, wniosków, środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, rejestrowym, jak również w sprawach pracowniczych.

Oferujemy również pomoc w zakresie rejestracji spółek, w tym w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (kompleksowo – począwszy od przygotowania umowy po złożenie wniosku do KRS).

 W celu zapewnienia wszechstronnej pomocy prawnej kancelaria współpracuje również z rzeczoznawcą majątkowym oraz notariuszem.


Prawo gospodarcze

Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

– doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;

– zakładanie i rejestrowanie spółek, zgłaszanie zmian;

– przygotowanie uchwał organów spółki;

– sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek (umowy, statuty, uchwały, regulaminy);

– reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie; nieważności uchwały;

– reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności;

– członków zarządu za zobowiązania spółki;

– sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;

– stała kompleksowa obsługa prawna firm.