Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

– reprezentacja w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej

– reprezentacja w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

– pomoc w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego

– wsparcie w uzyskaniu pozwolenia, koncesji, zezwolenia

– reprezentacja w sprawach przed sądami administracyjnymi

– sporządzanie odwołań, skarg odo WSA oraz skarg kasacyjnych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań prowadzonych przez organami administracji, jak również przed sądami administracyjnymi na każdym szczeblu.

Kancelaria wspiera Klientów w przygotowaniu pism, środków zaskarżenia, czy postępowaniach przed PINB, SKO.