Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

prawo cywilne

– Sprawy o zapłatę;

– reprezentacja w sprawach sądowych wynikających ze zobowiązań cywilnoprawnych;

– analiza umów deweloperskich oraz kupna nieruchomości;

– zniesienie współwłasności;

– zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości;

– przywrócenie utraconego posiadania;

ochrona dóbr osobistych;

– prawo własności intelektualnej i przemysłowej;

– sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych;

– sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza, skarga kasacyjna);

– zasiedzenie nieruchomości;

– służebność przesyłu;

– bezumowne korzystanie z nieruchomości;

– wydanie nieruchomości (w tym eksmisja);

– wpis hipoteki;

– naruszenie posiadania;

– analiza stanu prawnego nieruchomości;

– regulowanie stanu prawnego nieruchomości (w tym postępowania wieczystoksięgowe);

– sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w ramach postępowań sądowych poprzez:

  1. zainicjowanie postępowania na rzecz Klienta;
  2. udział w postępowaniu, które już się toczy.

Pomoc prawa w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in. przygotowanie pism, stawiennictwo na rozprawach.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego jest zawsze poprzedzone analizą sytuacji prawnej i wyborem optymalnego rozwiązania dla Klienta.

Istnieje możliwość włączenie się Kancelarii do postępowań, które już się toczą.