Prawo Spadkowe

Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

– postępowania w zakresie stwierdzenia nabycia spadku;

– dział spadku;

– zachowek;

– porady dotyczące testamentu, w tym ewentualnej nieważności;

– doradztwo w zakresie odrzucenia spadku, przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku;

– porady dotyczące sytuacji małoletnich dziedziczących spadek, odrzucenia spadku przez małoletniego;

– uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenia spadku przez małoletniego;

– doradztwo w zakresie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;

– analiza prawna sytuacji spadkobierców osób zadłużonych;

– analiza prawna sytuacji osób wydziedziczonych, niegodność dziedziczenia.

Wiemy, jak ważne jest uporządkowanie spraw po odejściu osoby bliskiej. Rodzina osoby zmarłej musi zmierzyć się z wieloma sprawami formalnymi. Istotne jest zweryfikowanie, czy osoba zmarła pozostawiła testament, jaki był jej stan posiadania (czy pozostawiła długi), jaki jest potencjalny krąg spadkobierców i innych osób, którym mogą przysługiwać prawa wobec rodziny zmarłego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną pozwalającą na ustalenie niezbędnych działań w sytuacji dziedziczenia testamentowego i ustawowego.

W skład pomocy prawnej świadczonej przez adw. Martynę Sucharską-Banaś wchodzi analiza testamentu wraz ze wskazaniem możliwych działań oraz konsekwencji wynikających z jego treści dla poszczególnych osób, w tym w szczególności dla Klienta.
Doradzamy, kiedy warto odrzucić spadek, jakie są warunki odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci, wyjaśniamy co tak naprawdę znaczy dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.
Kancelaria pomaga w załatwieniu formalności na drodze sądowej, w tym kompleksową obsługę sprawy oraz pozasądowej.