Skip to content

Uzyskanie odszkodowania za szkody majątkowe lub osobowe mogą okazać się bardzo trudne na drodze przed-sądowej i sądowej. Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych adwokatów z Kancelarii Martyny Sucharskiej-Banaś. Niezależnie czy Państwo sami uczestniczyli w wypadku czy stracili osobę bliską, uzyskają Państwo od nas kompleksową pomoc prawną i potrzebne wsparcie.

Sprawy ubezpieczeniowe

Zgłoś się do Kancelarii jeżeli:

– Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło lub zaniżyło Państwu wypłatę odszkodowania;

– doznali Państwo uszkodzenia ciała i pogorszenia stanu zdrowia wskutek wypadku;

– w następstwie wypadku Państwa mienie uległo zniszczeniu.

Zakres usług odszkodowawczych:

– wypadki komunikacyjne (OC, AC, NNW);

– szkody osobowe i rzeczowe;

– błędy w sztuce lekarskiej i zdarzenia medyczne;

– zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej;

– odwołania od decyzji ubezpieczyciela;

– postępowania polubowne i prowadzone przez Rzecznika Finansowego;

– postępowania pozasądowe przed ubezpieczycielami;

– postępowania sądowe (pisma procesowe, rozprawy);

– postępowania polubowne.

Współpraca

Osoby poszkodowane lub ich rodziny mogą skontaktować się z Kancelarią:

– telefonicznie;

– mailowo;

– osobiście.

Powierzając Kancelarii sprawę zyskują Państwo spokój i gwarancję profesjonalnego i skutecznego podejścia. Zapraszamy do kontaktu.

© Oleśnica 2024

Call Now Button