Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

– sporządzanie wezwań do zapłaty oraz przedsądowych;

– sporządzanie projektów ugód przedsądowych;

– prowadzenie negocjacji;

– reprezentacja w sprawach sądowych o zapłatę oraz w postępowaniu egzekucyjnym;

– skarga na czynność komornika sądowego;

– powództwo przeciwegzekucyjne;

– sprawy klauzulowe;

– sprzeciw i zarzuty od nakazu;

Kancelaria oferuje pomoc prawną w windykacji należności wszelkiego rodzaju, w tym wynikających z faktur VAT oraz kontraktów.

Proponujemy również pomoc prawną dłużnikom w postępowaniach komorniczych oraz sądowych.