Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, stypendystka, posiada certyfikat Studium Języków obcych UO w zakresie Legal English.  Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Już w trakcie studiów zajmowała się udzielaniem porad prawnych w ramach przynależności do koła naukowego Bona Fides, Studenckiej Poradni Prawnej oraz Stowarzyszenia Godność i Praca.  Ukierunkowana na rozwój własny byłam członkiem Studenckiego Koła Naukowego Młodych Kryminologów i  Kryminalistyków.

W pracy magisterskiej zajęła się komparatystyczną analizą instytucji świadka koronnego w różnych systemach prawnych.

https://www.facebook.com/msbadwokat/
Share