Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

 

Prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy

 • pozwy;
 • wnioski w postępowaniu nieprocesowym;
 • apelacje;
 • zażalenia;
 • egzekucja;
 • inne;
  dotyczące: prawa rzeczowego, zobowiązań, spadków i prawa wekslowego.

Prawa i postępowania karnego oraz prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia

 • postępowania przygotowawczego i sądowego w postępowaniach karnych i karno-skarbowych;
 • postępowania wykonawczego (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności);
 • postępowania w sprawach wykroczeń pospolitych i skarbowych;

Prawa rodzinnego

 • rozwód;
 • separacja;
 • prawa rodzicielskich, kontakty;
 • alimenty;

Prawa gospodarczego

 • umowy;
 • pozwy, w tym przeciwko członkom zarządu;
 • wnioski w postępowaniu rejestrowym;
 • zgłoszenia wierzytelności;
 • wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

 

W ramach świadczonych usług przygotowujemy opinie prawne i akty prawne we wskazanych wyżej dziedzinach, uczestniczymy w postępowaniach przedsądowych (negocjacje, rozmowy, zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy spółek prawa handlowego) i sądowych, jak również w postępowaniu egzekucyjnym.